VELKOMMEN TIL SAMEIET SØNDRE BERG!

Velkommen som beboer i Sameiet Søndre Berg!
Styret i Sameiet Søndre Berg ønsker med dette å gi deg/dere praktisk informasjon som kan være til nytte ifm. bruk av leiligheten og boforhold i sameiet.

Husordensregler og vedtekter
Sameiet Søndre Berg er regulert av eierseksjonsloven (lov om eierseksjoner fra 1997). Det er utarbeidet egne husordensregler i sameiet som blant annet regulerer bruk av fellesareal, ro i leiligheter, dyrehold, renhold og parkering. Sameiets vedtekter regulerer blant annet sameiets formål, organisering, styre og sameiermøte. Vi ber enhver seksjonseier og leieboere om å sette seg inn i sameiets husordensregler og vedtekter. Disse finnes på sameiets nettside.

Kabel-TV/Internett
Sameiet har pr i dag avtale med Canal Digital for kabel-TV og internett. Digital dekoder til bruk for TV og internett-modem er installert i hver enkelt leilighet. Dette utstyret er leid av Canal Digital og skal til enhver tid ligge i leiligheten, og beboere må ikke ta med seg dette utstyret ved flytting. Ved ønske om utvidelse av nye TV-kanaler eller økning av internett-hastighet, kontaktes og avtales dette direkte med Canal Digital.

Parkeringsordning
Sameiets parkeringsområde er privatrettslig regulert. Dette vil si at enhver beboer i sameiet må ha egne gyldige parkeringsbevis for å kunne parkere i sameiet. Gjester må benytte seg av midlertidige parkeringsbevis. Det er avsatt egne parkeringsplasser til motorsykler og scootere, samt egne plasser for de som har inngått avtale om bruk av motorvarmere/ladestasjon for elbil.

Ekstra nøkkel
Sameiet har låssystem fra TrioVing som ikke kan kopieres uten tillatelse fra systemeier. Seksjonseier må ta kontakt med styret på e-post: styret@sondreberg.no for å få tilsendt informasjon om kopiering av nøkler.

Utleie av leilighet
Ved utleie av leilighet har seksjonseier det fulle ansvar for å informere leieboer om sameiets husordensregler, vedtekter og andre praktiske forhold i sameiet. Dersom det oppstår bråk eller andre problemer med leieboere, vil styret i sameiet forholde seg til seksjonseier som har ansvar ovenfor sin leieboer.

 

1