Sameiet Søndre Berg har inngått en driftsavtale med Flexi Parkering om regulering av parkeringsområdet. Dette innebærer nå at parkeringsområdet vil være privatrettslig, og alle som skal parkere i sameiet må derfor benytte gyldig parkeringsbevis. Alle seksjoner har nå fått tilsendt parkeringsbevis, samt informasjonsskriv om den nye parkeringsordningen, både fra styret og Flexi Parkering.Vi ber alle respektere den nye parkeringsordningen og håper at dette vil bidra til bedre trafikkforholdene i sameiet.
06.09.2009